ES dane

účtovníctvo Čadca

Kontakt

Mgr. Eva Krkošková
evka.krkoskova@gmail.com
Tel. : +421 910 189 990
Milošová 465
022 01 Čadca
Kancelária
Hviezdoslavova 2077 č. 15
22 01 ČADCA
Služby

Spracovanie daňového priznania
Vedenie jednoduchého účtovníctva (ALFA PLUS)
Vedenie podvojného účtovníctva (OMEGA, POHODA)
Spracovanie miezd (OLYMP)
Spracovanie daní z motorových vozidiel
Vypracovanie knihy jázd 
Daňové poradenstvo
Účtovná závierka 
Zakladanie s.r.o.
Vypracovanie a zaslanie tlačív do poisťovní a na daňový úrad
Potrebné dokumenty na podanie daňového priznania za rok 2018

Všetky vystavené faktúry ktoré Vám boli uhradené v roku 2018
Všetky faktúry ktoré Vám prišli ktoré ste museli vy zaplatiť v roku 2018
Všetky pokladnične bločky ktoré ste zaplatili v roku 2018
Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne koľko ste uhradili odvodov za rok 2018
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne koľko ste uhradili odvodov za rok 2018 ak neplatite odvody netreba potvrdenie
Celé daňové priznanie za rok 2017
Kto má podnikateľsky účet výpis za celý rok 2018